معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۴/۴
شرح وظايف

شرح وظايف كارشناس مسئول برنامه سالمندان:

برنامه ريزي ، نظارت ، آموزش ، هماهنگي ، همكاري در راستاي پيشبرد اهداف و سياست هاي ابلاغي سلامت وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشكي در خصوص برنامه سلامت سالمندان.

·         جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي مربوطه

·         تدوين برنامه عملياتي

·         سازماندهي

·         نظارت، پايش و ارزشيابي

·         گزارش دهي

·         بودجه ريزي و تخصيص اعتبارات

·         هماهنگي

·         پژوهش

·         تامين وتدارك منابع مورد نياز

·         تدوين چك ليست

·         ارسال پسخوراند پايش هاي انجام شده

·         برگزاري برنامه هاي آموزشي نظيركلاس ، كارگاه ، همايش و...برحسب نياز

 

 برنامه ها و فعاليت ها: برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي / برنامه خدمات نوين سلامت سالمندان(مراقبت هاي ادغام يافته )

      اهداف برنامه ها:

      الف) برنامه مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندان  درسالمندان بالاي60 ساله با هدف :ü      - كاهش باربيماريهاي اولويت دار در گروه سني 60 سال و بالاتر

      - كاهش معلوليت هاي ناشي از بيماريهاي اولويت دار در گروه سني 80 سال و بالاتر

       ب) برنامه ترويج شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي با هدف:  بهبود شيوه زندگي سالم به منظور افزايش جمعيت سالمندان با رفتارهاي سالم     

 

-          شاخص هاي برنامه:

-          درصد سالمند آموزش ديده در خصوص بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

-          درصد سالمند مراقبت شده توسط غير پزشك

-          درصد سالمند مراقبت شده توسط پزشك

-          درصد سالمندي

-           

     الويت آموزشي: بيماريهاي شايع در دوره سالمندي

      

                        فرم ها : چك ليست نظارتي، جدول آمار مراقبتها و بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي
 

              فلوچارت:از بوكلت

             دستورالعمل ها:استفاده از ويتامين د

      بسته خدمات نوين سلامت سالمندان: بوكلت پزشك و غير پزشك

      سامانه سيب:

-          مراقبت توسط پزشك:ديابت با مصرف داروكد/6570 ديابت بدون مصرف دارو كد 6551 / اختللالات فشارخون با دارو 6549/ اختللالات فشارخون بدون داروكد 6547 /مراقبت از نظر سقوط و عدم تعادل سالمندان كد 8054 /اختلالات رواني و افسردگي سالمندان كد 6873 / اختلالات تغذيه اي 6830

-          مراقبت توسط غير پزشك: مراقبت از نظر فشار خون كد 6550/ مراقبت از نظر سقوط و عدم تعادل سالمندان كد 6560/ غربالگري افسردگي در سالمندان كد 6570/ غربالگري تغذيه در سالمندان كد 6423

 

     منابع علمي ، وبگاه:

      www.skums.ac.ir

      www.who.int/en

      www.nia.nih.gov

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/09/14
تعداد بازدید: 9443
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/04/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal