معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۴/۴
گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها


گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها يكي از گروههاي كارشناسي تخصصي مركز بهداشت استان است كه در زمينه چگونگي الگوي توزيع بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي ، توزيع مكاني ، توزيع زماني، توزيع انساني و بخصوص بار بيماري ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسي و مطالعه نموده و بدينوسيله جايگاه اپيدميولوژيك آنها را در چارچوب قياس منطقه اي و ناحيه اي از نظر اسپوراديك ، آندميك ، طغيان ( Out Break ) و اپيدميك بودن تعيين و تبيين مي نمايد .تابتواند بعنوان عضوي از ساختار اجرايي مركز بهداشت استان بعنوان يك ارگان سازماني مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با ساير اعضاء و ديگر بخشهاي موثر در بهداشت و با بهره گيري از توان تخصصي خود در تحقق اهداف بهداشتي كشور به نحو شايسته ايفاي نقش كند.

 

اهم وظايف گروه :
        

1            -مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در سطح دنيا ، كشور و بويژه استان

     2 - برنامه‌ريزي ، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي كنترل بيماريها در سطح استان

            3- مراقبت و پايش برنامه هاي كنترل بيماريها
           4- تسهيل زمينه هاي اجرايي برنامه هاي كشوري تدوين شده در زمينه كنترل بيماريها
           5- جلب و ايجاد همكاري درون و بين بخشي
            6-برنامه ريزي وهمكاري در انجام برنامه هاي آموزش همگاني و آموزش كاركنان بهداشت و درمان
           7- برنامه ريزي و انجام سمينارها و كارگاه هاي آموزشي
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/18
تعداد بازدید: 5211
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/04/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal