مرکز مطالعه کوهورت آینده نگر سلامت شهرکرد
۱۴۰۲/۱/۱
مجری و اعضای کمیته علمی و فنی
مجری، شورای راهبردی، کمیته علمی- فنی و مشاوران مطالعه مبتنی بر جمعیت (کوهورت) آینده نگر سلامت و بیماری های غیرواگیر استان چهارمحال و بختیاری:
 
مجری اصلی پروپوزال های مطالعه (1 و 2) طرح تحقیقاتی:
نام: دکتر علی
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی: دانشیار اپیدمیولوژی - CV - {رزومه مجری اصلی طرح}
محل کار: گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
شماره تماس: 33333448-38-98+
ایمیل: [aliahmadi2007@gmail.com][ahmadi@skums.ac.ir]
 
همکاران مجری در مطالعه اول :
 
نام: دکتر مرتضی
نام خانوادگی: هاشم زاده چالشتری
مدرک تحصیلی: استاد ژنتیک - CV
محل کار: گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [mchalesh@yahoo.com]
 
 
نام: دکتر ارسلان
نام خانوادگی: خالدی فر
مدرک تحصیلی: دانشیار بیماری‌های قلب و عروق - CV
محل کار: گروه قلب  و عروق، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [khaledifar.ar.dr@gmail.com]
 
 
نام: دکتر کمال
نام خانوادگی: صولتی دهکردی
مدرک تحصیلی: استاد روانشناسی بالینی - CV
محل کار: گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [kamal_solati@yahoo.com]
 
پزشک انرولمنت کوهورت:
 
نام: دکتر علیرضا
نام خانوادگی: اصغر زاده
مدرک تحصیلی: - - CV
محل کار: -
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
پزشکان فنی کوهورت:
 
نام: دکتر مرضیه
نام خانوادگی: نصیری
مدرک تحصیلی: استادیار بیماری‌های قلب و عروق - CV
محل کار: گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر رضوان
نام خانوادگی: نورمند چالشتری
مدرک تحصیلی: استادیار الکتروفیزیولوژی بالینی قلب - CV
محل کار: گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی
شماره تماس:
ایمیل: -
 
 


 
 
نام: دکتر کیاوش
نام خانوادگی: فکری
مدرک تحصیلی: دانشیار خون و سرطان کودکان - CV
محل کار: گروه اطفال، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [fekri.kiavash@gmail.com][k.fekri@skums.ac.ir]
 
نام: دکتر ناهید 
نام خانوادگی: جیواد
مدرک تحصیلی: دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب - CV
محل کار: گروه اعصاب، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [nahidjivad@yahoo.com]
 
 
نام: دکتر اصغر
نام خانوادگی: بیاتی
مدرک تحصیلی: - - CV
محل کار: -
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر اکبر
نام خانوادگی: سلیمانی بابادی
مدرک تحصیلی: استادیار بیماری‌های ریه - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر ملوک
نام خانوادگی: هادی علیجانوند
مدرک تحصیلی: دکترای تحصصی آمار زیستی - CV
محل کار: گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت
سمت در مطالعه: سرپرست بخش آمارو کنترل کیفی داده ها
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر مرتضی
نام خانوادگی: دهقان
مدرک تحصیلی: استاد ارتوپدی - CV
محل کار: گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [dehghanmorteza@yahoo.com]
 
 
نام: دکتر محمدرضا
نام خانوادگی: خسروی فارسانی
مدرک تحصیلی: استادیار خون و سرطان بالغین - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [khosravi.mr@skums.ac.ir]
 
 
نام: دکتر 
نام خانوادگی: محمدی
مدرک تحصیلی: - - CV
محل کار: -
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر سعید
نام خانوادگی: عالی
مدرک تحصیلی: استادیار جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی - CV
محل کار: گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [saeedaali1971@gmail.com][aali.s@skums.ac.ir]
 
 
تیم مرور پیامد کوهورت:
 
نام: دکتر قربانعلی
نام خانوادگی: رحیمیان
مدرک تحصیلی: دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [rahimian29638@yahoo.com]
 
 
نام: دکتر شهین
نام خانوادگی: عسگری سوادجانی
مدرک تحصیلی: استادیار روماتولوژی - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [shahin.asgari1363@gmail.com][asgari.sh@skums.ac.ir]
 
 
نام: دکتر محبوبه
نام خانوادگی: تقی پور
مدرک تحصیلی: استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین) - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [mahboobe.t.2007@gmail.com]
 
 
نام: دکتر لیلا
نام خانوادگی: اشرفی
مدرک تحصیلی: استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین) - CV
محل کار: گروه داخلی، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر محسن
نام خانوادگی: کبیری سامانی
مدرک تحصیلی: متخصص داخلی - CV
محل کار: -
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
 
نام: دکتر تینا
نام خانوادگی: جعفری
مدرک تحصیلی: دانشیار تغذیه - CV
محل کار: گروه تغذیه، دانشکده پزشکی
شماره تماس: -
ایمیل: [dehghanmorteza@yahoo.com]
 
 
نام: دکتر 
نام خانوادگی: 
مدرک تحصیلی: دانشیار - CV - 
محل کار: گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
شماره تماس: 33333448-38-98+
ایمیل: [7@gmail.com]
 
 
نام: دکتر علیرضا
نام خانوادگی: اصغرزاده
مدرک تحصیلی: متخصص اطفال - CV
محل کار: -
شماره تماس: -
ایمیل: -
 
شورای راهبردی مطالعه: دکتر ارسلان خالدی فر، دکتر علی احمدی، دکتر سلیمان خیری، دکتر الهام رییسی، دکتر عبدالرحیم کاظمی، عبدالواحد رحیمی
مشاوران، اعضای هیات علمی دانشگاه همکاری کننده با مجریان مطالعه 
از همه اعضای هیات علمی دانشگاه برای مشارکت واقعی استقبال می شود. همه اعضای هیات علمی دانشگاه عضوبالقوه کمیته علمی و مشاور علمی هستند. 
تاریخ به روز رسانی: 1401/11/28
تعداد بازدید: 8530
آدرس : شهركرد،خيابان مولوي، بعد از تقاطع خيابان شهيد رجايي ومولوي، قبل از كوچه 15 مولوي- پلاك 147
كدپستي :8815874119         تلفن :33333460-038
تاریخ بروز رسانی 1402/01/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal