مرکز مطالعه کوهورت آینده نگر سلامت شهرکرد
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
پرسشگران و شرح وظايف
ویژگی های سطوح مطالعه کهورت و شرح وظایف پرسنل مطالعه کوهورت شهرکرد (دانلود فایل):
مطالعه این قسمت برای کلیه پرسنل الزامی است (دانلود فایل). در پایان هر ماه از پروتکل کوهورت و به ویژه شرح وظایف پرسشگران بصورت نظری و عملی آزمون بعمل می آید. پرسشگران لازم است امادگی لازم را داشته باشند.
نکته: در سرشماری و دعوت همگروه همه پرسنل به نوبت مشارکت دارند.
پرسشگران مطالعه کوهورت شهرکرد از طریق مناقصه و عقد قرارداد با شرکت خدمات بهداشتی درمانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (پرسشگران هیچگونه رابطه استخدامی با مجری کوهورت و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ندارند) ارایه خدمت می نمایند.
 
 
 ترکیب پرسشگران به شرح زیر است:
1: ناظر فیلد یک نفر ارشد اپیدمیولوژی
2: مسئول پذیرش و ثبت نام کوهورت یک نفر کارشناس بهداشت عمومی
3: پرسشگران عمومی 3 نفر
4: پرسشگران تغذیه 4 نفر
5: مسئول بخش انتروپومتریک 1 نفر
6: پرسشگران بخش پزشکی 3 نفر، 1 نفر با تیم پیگیری همکاری دارد.
7: کارشناسان آزمایشگاه 4 نفر، یک نفر با تیم پیگیری همکاری دارد.
8: ناظم و دعوت کننده فیلد 1 نفر، نیروی پشتیبان و خدمات فیلد 1 نفر
9: پرسشگران کنترل کیفی و اعتبارسنجی و مسئولین پیگیری 5 نفر
10: تیم پیگیری کوهورت شهرکرد 7 نفر
تاریخ به روز رسانی: 1401/10/16
تعداد بازدید: 11770
آدرس : شهركرد،خيابان مولوي، بعد از تقاطع خيابان شهيد رجايي ومولوي، قبل از كوچه 15 مولوي- پلاك 147
كدپستي :8815874119         تلفن :33333460-038
تاریخ بروز رسانی 1401/11/19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal