مرکز مطالعه کوهورت آینده نگر سلامت شهرکرد
۱۴۰۲/۱/۱
بانك آموزش و پژوهش
A: اجزاء ضروری یک مطالعه همگروهی
1: تعریف یک فرضیه واضح برای انجام مطالعه
2: تعیین گروهی از افراد که باید موردمطالعه قرار گیرند.
3: تعریف مواجهه و چگونگی اندازه‌گیری آن
4: اندازه‌گیری متغیرهای مخدوش‌کننده
5: تعریف پیامد(ها) و چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها
6: پیگیری (Follow up) همگروه
7: تحلیل داده‌ها
8: تفسیر نتایج
مشخصه یک مطالعه همگروهی، تعریف گروهـــی از افراد تحت مطالعه در آغاز دوره پیگیری است. افرادی باید انتخاب شوند که برای موضوع پژوهش مناسب و برای پیگیری در اختیار باشند. آن‌ها باید به‌اندازه کافی شبیه جمعیتی باشند که نتایج به آن تعمیم داده خواهد شد. تعداد افراد مطالعه باید به‌قدری باشد که مطالعه دقت و قدرت کافی را فراهم نماید. عامل مواجهه می‌تواند یک فاکتور ژنتیکی، جغرافیایی، اجتماعی و یا یک صفت بالینی باشد که محقق معتقد است با پیامد موردنظر ارتباط دارد. یک فاکتور را می‌توان به دو صورت کمی و کیفی اندازه‌گیری نمود. اگر مواجهه تنها یک‌بار رخ دهد به آن مواجهه لحظه‌ای (Point risk factor) گفته می‌شود. مانند انجام یک تکنیک جراحی. اما اگر مواجهه تکرار شود به آن مواجهه مکرر یا جاری (Recurrent risk factor) اطلاق می‌گردد و نهایتاً اگر اثر مواجهه مداوم باشد مانند اثرات سمی سرب مواد رنگی منزل بر شیرخواران و یا مصرف روزانه استروژن و یا استفاده روزانه از تلفن همراه، مواجهه مزمن (Chronic risk factor) نامیده می‌شوند. در انتخاب، اندازه‌گیری و بررسی یک مواجهه بایستی به توانایی مواجهه که هم کمیت (مقدار و مدت‌زمان در معرض مواجهه) و هم کیفیت آن را شامل می‌شود توجه نمود. زمان شروع پیگیری را معمولاً زمان صفر(Zero time) می‌نامند. انتخاب این زمان و شروع پیگیری نمونه‌ها از حساسیت خاصی در مطالعات همگروهی برخوردار است.معمولاً زمان صفر را همان زمان شروع مواجهه با عامل خطر در نظر می‌گیرند، اما ممکن است زمان موافقت نمونه‌ها برای شرکت در مطالعه و یا زمانی که نمونه‌ای برای ورود به مطالعه مناسب تشخیص داده می‌شود اساس تعیین آن قرار گیرد. کافی بودن مدت پیگیری بر اساس رابطه بیولوژیکی یا بالینی که بین عامل مواجهه و پیامد موردنظر وجود دارد تعیین می‌شود. دوره استقرار و القاء (دوره زمانی بین تأثیر علت و آغاز بیماری)، دوره نهفتگی (فاصله زمانی بین وقوع یا شروع بیماری برگشت‌ناپذیر تا زمان تشخیص آن یا شروع علائم اولیه در بیماری‌های عفونی)، شکل‌گیری علل، علل کافی و جزئی و علت تامه از مهم‌ترین مقوله‌ها در تعیین مدت‌زمان پیگیری نمونه‌ها است. گاها نسل‌های بعدی همگروه اولیه نیز موردبررسی و پیگیری قرار می‌گیرند و کوهورت های نسلی تشکیل می‌گردد. مطالعه کوهورت فرامینگهام یکی از مثال های ازاین‌دست مطالعات است. برای آشنایی عمیق با جنبه های مختلف مطالعات کوهورت به متون زیر مراجعه نمائید.
Reader's guide to critical appraisal of cohort studies: 1: Role and design
B: Reader’s guide to critical appraisal of cohort studies: 2: Assessing potential for confounding
C: Readers guide to critical appraisal of cohort studies: 3: Analytical strategies to reduce confounding
D: اسلایدهای دکتر موحدی و معرفی مطالعه کهورت (دانلود فایل)
E: مقالات ارزشمند درباره جنبه های مختلف مطالعات کهورت در مجله معتبر Epidemiologic Reviews (دانلود فایل)
(Download FileErasmus Summer Programme Cohort Study
F: اسلایدها و مطالب کورس مطالعه کهورت دانشگاه اراسموس هلند
 (Download File) G: Quality Assurance and Quality Control in Longitudinal Studies
  (Download File) H: Advanced Statistical Methods In Epidemiology: Cohort Study London School
تاریخ به روز رسانی: 1401/10/21
تعداد بازدید: 5116
آدرس : شهركرد،خيابان مولوي، بعد از تقاطع خيابان شهيد رجايي ومولوي، قبل از كوچه 15 مولوي- پلاك 147
كدپستي :8815874119         تلفن :33333460-038
تاریخ بروز رسانی 1402/01/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal