مرکز مطالعه کوهورت آینده نگر سلامت شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۸
بانك آموزش و پژوهش

A: اجزاء ضروري يك مطالعه همگروهي

1.      تعريف يك فرضيه واضح براي انجام مطالعه

2.      تعيين گروهي از افراد كه بايد موردمطالعه قرار گيرند.

3.      تعريف مواجهه و چگونگي اندازه‌گيري آن

4.      اندازه‌گيري متغيرهاي مخدوش‌كننده

5.      تعريف پيامد(ها) و چگونگي اندازه‌گيري آن‌ها

6.      پيگيري (Follow up) همگروه

7.      تحليل داده‌ها

8.      تفسير نتايج

مشخصه يك مطالعه همگروهي، تعريف گروهـــي از افراد تحت مطالعه در آغاز دوره پيگيري است. افرادي بايد انتخاب شوند كه براي موضوع پژوهش مناسب و براي پيگيري در اختيار باشند. آن‌ها بايد به‌اندازه كافي شبيه جمعيتي باشند كه نتايج به آن تعميم داده خواهد شد. تعداد افراد مطالعه بايد به‌قدري باشد كه مطالعه دقت و قدرت كافي  را فراهم نمايد. عامل مواجهه مي‌تواند يك فاكتور ژنتيكي، جغرافيايي، اجتماعي و يا يك صفت باليني باشد كه محقق معتقد است با پيامد موردنظر ارتباط دارد. يك فاكتور را مي‌توان به دو صورت كمي و كيفي اندازه‌گيري نمود. اگر مواجهه تنها يك‌بار رخ دهد به آن مواجهه لحظه‌اي (Point risk factor) گفته مي‌شود. مانند انجام يك تكنيك جراحي. اما اگر مواجهه تكرار شود به آن مواجهه مكرر يا جاري (Recurrent risk factor) اطلاق مي‌گردد و نهايتاً اگر اثر مواجهه مداوم باشد مانند اثرات سمي سرب مواد رنگي منزل بر شيرخواران و يا مصرف روزانه استروژن و يا استفاده روزانه از تلفن همراه، مواجهه مزمن (Chronic risk factor) ناميده مي‌شوند. در انتخاب، اندازه‌گيري و بررسي يك مواجهه بايستي به توانايي مواجهه كه هم كميت (مقدار و مدت‌زمان در معرض مواجهه) و هم كيفيت آن را شامل مي‌شود توجه نمود. زمان شروع پيگيري را معمولاً زمان صفر(Zero time) مي‌نامند. انتخاب اين زمان و شروع پيگيري نمونه‌ها از حساسيت خاصي در مطالعات همگروهي برخوردار است.معمولاً زمان صفر را همان زمان شروع مواجهه با عامل خطر در نظر مي‌گيرند، اما ممكن است زمان موافقت نمونه‌ها براي شركت در مطالعه و يا زماني كه نمونه‌اي براي ورود به مطالعه مناسب تشخيص داده مي‌شود اساس تعيين آن قرار گيرد. كافي بودن مدت پيگيري بر اساس رابطه بيولوژيكي يا باليني كه بين عامل مواجهه و پيامد موردنظر وجود دارد تعيين مي‌شود. دوره استقرار و القاء(دوره زماني بين تأثير علت و آغاز بيماري)، دوره نهفتگي (فاصله زماني بين وقوع يا شروع بيماري برگشت‌ناپذير تا زمان تشخيص آن يا شروع علائم اوليه در بيماري‌هاي عفوني)، شكل‌گيري علل، علل كافي و جزئي و علت تامه از مهم‌ترين مقوله‌ها در تعيين مدت‌زمان پيگيري نمونه‌ها است. گاها نسل‌هاي بعدي همگروه اوليه نيز موردبررسي و پيگيري قرار مي‌گيرند و كوهورت هاي نسلي تشكيل مي‌گردد. مطالعه كوهورت فرامينگهام يكي از مثال هاي ازاين‌دست مطالعات است.  براي آشنايي عميق با جنبه هاي مختلف مطالعات كوهورت به متون زير مراجعه نمائيد.

 B:Reader’s guide to critical appraisal of cohort studies: 2. Assessing potential for confounding

   C:Readers guide to critical appraisal of cohort studies: 3. Analytical strategies to reduce confounding

D: اسلايدهاي دكتر موحدي و معرفي مطالعه كهورت 

            E:    مقالات ارزشمند درباره جنبه هاي مختلف مطالعات كهورت در مجله معتبر   Epidemiologic Reviews

Erasmus Summer Programme Cohort Study

F:   اسلايدها و مطالب كورس مطالعه كهورت دانشگاه اراسموس هلند                                                 

 G: Quality Assurance and Quality Control in Longitudinal Studies

H:   Advanced Statistical Methods In Epidemiology: Cohort Study London School 


                              
تاریخ به روز رسانی: 1397/12/17
تعداد بازدید: 4555
آدرس : شهركرد،خيابان مولوي، بعد از تقاطع خيابان شهيد رجايي ومولوي، قبل از كوچه 15 مولوي- پلاك 147
كدپستي :8815874119         تلفن :33333460-038
تاریخ بروز رسانی 1400/09/18
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal